Iskustva praktičara: Strah i nesigurnost

Ovo je iskustvo jedne mlade djevojke studentice. Za par dana je trebala da odbrani diplomski rad, i to javnu odbranu i prepreme su uveliko trajale. Uz te pripreme bila je prisutna poprilična doza straha i nesigurnosti koja se iz dana u dan povećavala. Čula je za Bachove kapi (pročitala na internetu) i na vrijeme se obratila za pomoć.

Poslije obavljenog intervjua, preporučena kombinacija preparata bi bila slijedeća:

  • Rescue Remedy – lijek prve pomoći – za sve urgentne situacije i hitna stanja
  • Larch (Ariš) – za samopouzdanje
  • Mimulus (Zijevalica) – za strah od izlaska pred komisiju, pokriva uobičajene svakodnevne strahove

Pošto je u pitanju urgentna situacija, jer za 7 dana studentica brani svoj diplomski rad, preporučen je Rescue Remedy koji je zasigurno najpoznatiji Bachov preparat, a u njegov sastav ulazi 5 od 38 pojedinačnih cvjetova i namijenjen je za situacije akutnog stresa i šoka, za krizne situacije koje su u toku ili neposredno poslije krize. Mimulus – za strah od ispita i javne odbrane. Strah je prirodno stanje čovjeka. On štiti ljudsku strukturu, ali ako ga ima previše, onda sputava, blokira, čak i zaustavlja funkcionisanje čovjeka, narušavajući njegovo zdravlje.

Larch – za samopouzdanje – preduslov za uspjeh je postojanje unutrašnjeg ubjeđenja da smo sposobni da savladamo zadatke koji su nam postavljeni.

Uz objašnjenje djelovanja svakog preparata (preporučena doza je bila 6×4 kapi, a po potrebi i više puta po 4 kapi do olakšanja nakapavanjem ispod jezika – prva doza po ustajanju, zadnja prije spavanja, a ostale rasporediti po potrebi), data kombinacija je učinila da se djevojka pribere, eliminiše svoj strah od nastupajućeg ispita, da izbjegne mentalnu blokadu i utrnulost, da stekne hrabrost i samopouzdanje. Povratna informacija je bila ta da u toku ispita uopšte nije imala straha niti treme, da je potpuno vladala sobom i sav svoj potencijal je usmjerila na pribranost da što bolje izloži svoj diplomski rad. Kaže da je osjećala savršenu psihičku opuštenost i pribranost i da od treme nije bilo ni traga. Bachove kapi su učinile da su svi prethodni prisutni simptomi polako nestajali (nestrpljenje, strah, nemir, osjećaj tjeskobe) i od kapi je imala veliku korist i dobrobit.

© 2022, Bahove kapi