Kontaktirajte nas

Poštovani čitaoci našeg sajta, Pozivamo Vas da nam postavite pitanja o svemu šta Vas interesuje o Bachovim kapima, o svim Vašim nejasnoćama i nedoumicama vezanim za Bachove kapi. Таkođe, možete nam uputiti svoje komentare i iskustva.

Kontakt informacije:

Amila Damjanović

Bahov praktičar, BFRP

E-mail: amiladamjanovic@gmail.com

Kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja ili želite zakazati intervju sa Bahovim praktičarem.

© 2022, Bahove kapi